Domov / Invalidska kvota

Invalidska kvota

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v Republiki Sloveniji določa in ureja dolžnost zaposlovanja invalidov – kvoto.

Kvota je predpisani oziroma obvezni delež invalidov, ki jih je delodajalec (zavezanec za kvoto) dolžan zaposliti. Določa se jo glede na celotno število zaposlenih in glavno dejavnost. Zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji z najmanj 20 zaposlenimi.

Delodajalci lahko kvoto izpolnijo z zaposlitvijo invalida, plačilom prispevka zaradi neizpolnjevanja kvote ali sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom. Če delodajalec ne izpolnjuje kvote in potrebuje usluge, ki jih izvaja invalidsko podjetje ali zaposlitveni center,  je smiselno vzpostaviti sodelovanje.

Poenostavljen primer:

Podjetje X s 25 zaposlenimi ima potrebo po tiskovinah in reklamnih napisih v znesku 2.000,00 €. Ker nima zaposlenih invalidov, je zavezano k mesečnem plačilu 70% minimalne plače za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

V primeru, da podjetje X najame običajno podjetje za izvajalca storitev, plača polno ceno storitve in prispevek zaradi neizpolnjevanja kvote.

strošek: 2.000,00 € storitev + 658,41* € prispevek = 2.658,41 €
(*znesek je vezan na višino minimalne plače)

Če podjetje X za izvajalca enakih storitev izbere Invalidsko podjetje ali Zaposlitveni center, lahko uveljavlja nadomestno izpolnitev kvote. Tako je oproščeno plačila prispevka zaradi neizpolnjevanja kvote.

strošek: 2.000,00 € storitev – prispevek, ki ga ni potrebno plačati 658,41* € = 1.341,59 € dejanskega stroška podjetja.
(*znesek je vezan na višino minimalne plače)

Kaj boste izbrali vi?